HET PRIVACY BELEID VAN LUXE GLITTER GLAZEN.

We hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers. Via onze website www.luxeglitterglazen.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Luxe glitter Glazen wordt hieronder als volgt afgekort door middel van LgG. In dit privacy- en cookiereglement word je geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

 1. TOESTEMMING persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze website en de daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacy- en cookiereglement. Dit pricacy- en cookiereglement is van toepassing op alle onderdelen van onze website www.luxeglitterglazen.nl

 

 

 1. WANNEER VERZAMELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 1. Wanneer je onze website bezoekt;
 2. Wanneer je een product bestelt.

 

 1. WELKE PERSOONSGEGEVEN VERZAMELEN WIJ?

Gegevens die wij automatisch verzamelen:
Wanneer je onze website bezoekt en/of daarvan gebruikmaakt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door jouw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies (hierna een uitgebreid hoofdstuk over cookies).
De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

– Browsergegevens;

– Duur van jouw bezoek;

– Pagina’s die je bezoekt;

– Links waarop je klikt;

– Locatiegegevens op basis van jouw IP-adres;

– Verbindingsgegevens zoals jouw IP-adres.

 

Persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt:

– (Bedrijfs)naam;

– Geboortedatum;

– Adres;

– Postcode;

– Woonplaats;

– Land;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Betaalgegevens.


 COOKIES

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze website www.luxeglitterglazen.nl bezoekt.

 

4 A : WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de websites op een goede wijze functioneren en om het gebruik van onze website te verbeteren. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die je invult bij het bestellen van een product of het uitlezen van jouw browserinstellingen om de website op een goede manier op jouw beeldscherm te krijgen. Wij gebruiken ook cookies om de website aan jouw wensen aan te passen.

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt om de kwaliteit hiervan te verbeteren. LgG gebruikt daarvoor de diensten van Google Analytics. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden te gebruiken of om deze te gebruiken voor andere Google diensten. Google zou de informatie wel aan derden kunnen verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt.
Voor meer informatie verwijzen wij je naar de Privacy Policy van Google, waaronder ook het privacybeleid van Google Analytics valt.

De social media buttons op onze website zijn links naar de betreffende social media pagina’s. Door middel van deze buttons worden door LgG geen persoonsgegevens verstrekt. Indien je op een social media button klikt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media. LgG is niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via bedoelde social media pagina’s.

Als je ervoor kiest de LgG te ‘liken’ of te delen via social media dan zullen je persoonsgegevens (zoals je profielnaam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s.

 

4B: UITSCHAKELEN VAN COOKIES

Je kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door jouw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van jouw browser voor exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat (bepaalde functionaliteiten op) de website mogelijk niet of niet-volledig werken indien je de cookies uitschakelt.

  

 1. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij van LgG verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– het versturen van bestelde producten;

– het factureren van bestelde producten;

– het opnemen van contact via e-mail, telefoon of post;

– het beantwoorden en afhandelen van vragen;

– het afhandelen van eventuele klachten;

– het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik en ontwikkelen van de website;

– het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

– voor andere doeleinden die gebruikelijk zijn voor een onderneming als LgG.

 

 1. VERSTREKKEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

LgG verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden (zoals toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties) voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is, dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door jouw verzochte diensten.

Wij maken gebruik van de diensten van derden (zoals onze hostingprovider) om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor LgG. Jouw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU.

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kun je bezwaar maken door een e-mail te sturen aan: info@luxeglitterglazen.nl

Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie.

 

 1. BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen jouw persoonsgegevens eveneens indien we constateren dat deze zijn verouderd of wanneer jezelf om verwijdering verzoekt. Voorgaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering of ingeval we deze gegevens niet langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

 

 1. BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is.

 

 1. WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. LgG is niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

 1. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens. Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten of onjuist verwerkt zijn, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kun je ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken.
Daarnaast kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Dergelijke verzoeken kun je ons schriftelijk of per e-mail versturen. Onze contactgegevens staan onderaan dit privacy- en cookiereglement vermeld.

 

 1. KLACHTEN 

Als je een klacht hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar: info@luxeglitterglazen.nl .
Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent jouw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen jouw klacht of vraag in behandeling nemen en uiterlijk binnen 4 weken reageren. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

 

 1. WIJZIGINGEN PRIVACY- EN COOKIEREGLEMENT

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy- en cookiereglement van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website. Het verdient dan ook aanbeveling om dit reglement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

  

Dit privacy- en cookiereglement is voor het laatst aangepast op 01-12-2021.